Budovy a místnosti

Učebny

Formát kódů místností

Kódy místnosti jsou ve formátu <budova>:<blok>-<číslo>, například T2:D3-309 nebo KN:E-107.

Tabulka místností

Kód místnosti Název Budova Jsou tam hodiny?
KN:E-107 Zengerova posluchárna Karlák Ano

Cesta na oběd

Následující série obrázků porovnává délku různých cest mezi vchodem do budovy T2 a vchodem do menzy.

"Standardní" cesta do Technické menzy - 372 metrů

Cesta do Technické menzy "kolem halových laboratoří" - 339 metrů, disponuje ochranou před povětrnostními podmínkami

Cesta do Technické menzy "kolem NTK" - 529 metrů

technicka-kolem-ntk.jpeg

Cesta do menzy Studentský dům - 550 metrů

studentsky-dum.jpeg


Fun fact: označení bloků v budově T2 využívá tzv. Diracovu notaci.