QtMips

QtMips je simulátor jednoduchého MIPS CPU, který se využívá při výuce předmětu APO - Architektura počítačů ★.

Návod k použití je dostupný na CourseWare Wiki: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/documentation/qtmips/start.

Instalace

Ubuntu
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ppisa/qtmips
sudo apt update
sudo apt install qtmips
Fedora 32
sudo dnf install 'dnf-command(config-manager)'
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:ppisa/Fedora_32/home:ppisa.repo
sudo dnf install qtmips
Arch

qtmipsAUR

NixOS

nur.repos.vojtechstep.qtmips-unstable nebo nur.repos.vojtechstep.qtmips-075

Ostatní platformy

Spuštění v prohlížeči