Zápis předmětů mimo studijní plán

TODO: nějaké info

Pokud jde zapsat předmět v KOSu

Pokud jde zapsat předmět v KOSu, nic není potřeba řešit.

TODO: popsat standardní postup pro zápis předmětů

Pokud nejde zapsat předmět v KOSu

FEL předmět, stačí v řádném zápisu
  • Pro stejnou úroveň studia: Univerzální žádost s vlastnoručním popisem a krátkým opodstatněním zápisu předmětu poslat studijní referentce.
  • Pro jinou úroveň studia: Univerzální žádostí s vlastnoručním popisem, podpisem garanta studijního programu, a krátkým opodstatněním zápisu předmětu poslat studijní referentce. Update: EK (MATUNOVÁ HANA Ing.) při zápisu Mgr předmětu na Bc do B222: Vyplnit univerzální žádost s žádostí o zapsání předmětu, napsat důvod (například zájem o obsah) a podat na studijním. Předměty se objeví v KOS, není potřeba řešit garanta.
FIT předmět, silně se doporučuje v předzápisech
  • Pro stejnou úroveň studia: Univerzální žádost s vlastnoručním popisem a krátkým opodstatněním zápisu předmětu poslat studijní referentce, spolu s forwardnutým mailem souhlasu proděkana FITu.
  • Pro jinou úroveň studia: Univerzální žádostí s vlastnoručním popisem, podpisem garanta studijního programu, a krátkým opodstatněním zápisu předmětu poslat studijní referentce, spolu s forwardnutým mailem souhlasu proděkana FITu.
Poznámky
  • V žádném z těchto případů není potřeba kontaktovat děkana ani proděkana FELu, protože stud. referentka předá žádost proděkanovi.
  • Proděkanem FITu se myslí „proděkan pro studijní a pedagogickou činnost“. Na jiných fakultách než FIT může být vhodnější mít potvrzení od děkana, pokud nemají proděkana s podobnou specifickou kompetencí.
  • Jinou úrovní studia se myslí zápis například magisterského předmětu bakalářským studentem. Tento proces funguje i pro zápis doktorandských předmětů.
  • Krátkým opodstatněním zápisu se myslí prohlášení o tom že předmět není duplikátní, případně že není dostatečně ekvivalentní předmět na odpovídající úrovni studia.
  • Univerzální žádost je formulář dostupný na stránkách FELu.
  • Motivací souhlasu vedení cizí fakulty je finanční kompenzace studentské kapacity předmětů, motivací souhlasu garanta předmětu FELu je spjatá s omezenou kapacitou předmětů, motivací souhlasu garanta studijního programu je posouzení toho, zda student nezatěžuje systém maximalizací poměr kreditů ku snaze.