Speciální funkce FELwiki

FELwiki využívá několik pluginů, které obohacují základní funkcionalitu DokuWiki:

  • ČVUT oauth plugin řeší přihlašování přes ČVUT účet, vypisování tabulek s informacemi k předmětům, a zobrazování seznamu předmětů zapsaných v KOSu.
  • KaTeX plugin a MathJax plugin vykreslují matematické výrazy (KaTeX je asi lepší).
  • TODO

Matematické výrazy

Syntax Výsledek
Inline: <math>\textstyle \lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty</math>
Inline: \displaystyle \textstyle \lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty
Display: <math block>x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math>
Display: \displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

TODO: https://www.dokuwiki.org/plugin:mathjax

Vkládání videí

ČVUT předměty

Seznamy stránek

Formátování

Meth

\displaystyle \LaTeX \(\LaTeX\)

Inline math: \displaystyle \textstyle \lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty (KaTeX)

Inline math: \(\lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty\) (MathJax)

KaTeX: \displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

MathJax:

\( \displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \)