FELwiki

FELwiki je nový projekt, jehož cílem je eliminace chaosu se sdílením znalostí a materiálů mezi studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT. Součástí FELwiki je také projekt FEL ČVUT Reupload, který řeší automatizované zálohy záznamů přednášek a jejich přehlednou organizaci. FELwiki úzce souvisí s FEL Discordem, který slouží jako unifikované studentské komunikační médium.


Jak používat FELwiki

TODO: přesunout Jak používat FELwiki sem

Meth

\displaystyle \LaTeX \(\LaTeX\)

Inline math: \displaystyle \textstyle \lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty (KaTeX)

Inline math: \(\lim_{x\to0} \frac 1 x = \infty\) (MathJax)

KaTeX: \displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

MathJax:

\( \displaystyle x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \)